Kladdeblokk

Kladdeblokk

Kladdeblokk

Kladdeblokk for tanker, ord og handlinger

Stalin

Historier og sagn fra TrænaPosted by John Sandøy Wed, December 01, 2010 20:46:02

Under 2. Verdenskrig hadde de alierte planer om å dele Norge i to. Planleggingen av invasjonen var kommet langt før det hele ble skrinlagt. I den forbindelse fraktet Shetlandsgjengen store menger våpen. Disse ble blandt annet tatt i mot i Selvær og Træna for deretter å bli fraktet videre til fastlandet.

Alle viste om denne trafikken og det kom også den Tyske Okupasjonsmakten "for øret". En dag fikk August i Dørvær besøk av to offiserer. August bodde litt for seg selv og var ikke så nøye med hva han sa og gjorde. Låsen i døra hans var et gevær som han satte under dørklinka. Det er usikkert om han hadde tilatelse til å ha dette geværet, men han brukte det til å skyte måker og andre sjøfugel. Disse brukte han til å mate Rev med, da han hadde en liten revefarm på si.

Offiserene var veldig høflig og gikk veldig forsiktig fram. De hadde en flaske med seg som de spanderte av. Det var sikkert ordentlig kjøpebrennvin. De spanderte og skjenket opp flere drammer før de kom fram til saken . Spørsmålet var om han viste om noen som hadde våpen ? Å ja det viste han da ..! Stemningen steg, korken ble skrudd av og en ny dram ble skjenket opp. Ja, hvem var nå det da, lurte de på? Jo han August sa da som det var - Han STALIN, han har rikelig med våpen. Korken ble skrudd på flaska igjen og de tyske offiserene sa takk for seg.