Kladdeblokk

Kladdeblokk

Kladdeblokk

Kladdeblokk for tanker, ord og handlinger

Flott møte med WWF

KrillPosted by John Sandøy Fri, June 18, 2010 19:54:00

Jeg ble invitert til WWF her om dagen for å prate om forholdet mellom Aker Biomarine, WWF og fiske etter Krill.

Dette var et hyggelig møte som avklarte mye av det jeg lurte om dette emne. Jeg har vært redd for at WWF var så mye sponset av Aker BioMarine at de var handlingslammet. Nå er jeg langt mindre sikker på at de er "kjøpt og betalt" - Jeg er nå ganske sikker på at de ikke er det. Kanskje snarere tvert i mot. Det kan til og med være at jeg har tatt helt feil og at den måten WWF jobber på er helt riktig. Jeg tror tilogmed at jeg har vært urettferdig mot organisasjonen i tidligere innlegg.

Etter å ha tenkt meg om så støtter jeg måten WWF jobber på. Det meste står på denne linken. http://www.wwf.no/bibliotek/wwf_naturfakta/hav/krill Jeg har også valgt å bli støttemedlem.

Pr i dag så fiskes det ikke så mye Krill. I 2009 ble det fisket ca 124 tusen tonn, som i seg selv er et stort tall. Til sammenligning så er kvoten for Norsk Vårgytende Sild (NVG) på 894 630 tonn. Men bestanden annslåes til å ligge mellom 50 og 500 millioner tonn. Det at det er så stort gap mellom laveste og høyeste anslag om hvor stor bestanden er kan tyde på at kunnskapen ikke er god nok. Av de 124 tusen tonnene som ble fisket i 2009 ble ca 44 tusen tonn fisket av Norske båter, eller kanskje av en Norsk båt. Jeg er litt usikker på om det var andre Norske båter enn Saga Sea som var i aktivt fiske i 2009.

Jeg har etter beste evne prøvd å sette meg inn i forhold rundt dette, og jeg vil fortsette med dette. Det er mange forhold å sette seg inn i. Eksempelvis så har jeg ikke funnet ut hvor mye Krill hver enkelt båt kan fiske. Jeg er også usikker på hvor mye av Krillen som går til helserelaterte produkter og hvor mye som går til fiskemel og olje. MS Saga Sea leverte i 2009 - 6.350 tonn krill mel og 230 tonn of high value krill. Hvor mye av fangsten som gikk med til de forskjellige typene er ikke så enkelt å regne ut. Men det skal jeg nok finne ut av.

En annen sak er at fiske pr i dag foregår på et forholdsvis lite område. MS Saga Sea har foreksempel konsesjon på begge sider Sørpolkontinentet, men har i 2009 bare fisket på den ene siden. Desuten er det blitt gitt tilatelse til prøvefiske i område 48.6 (Bouvetområdet) - hvorfor skal det være nødvendig når det er så mye å ta av i resten av Sørishavet. OSV.OSV

Følg med det kommer mer om dette.