Kladdeblokk

Kladdeblokk

Kladdeblokk

Kladdeblokk for tanker, ord og handlinger

Kjøpt og betalt?

KrillPosted by John Sandøy Wed, June 02, 2010 22:36:22

Jeg kom i skade for å skrive en kommentar på facebook som var postet av WWF om bevaring av Tiger. http://www.facebook.com/WWFNorge

Kanskje var det litt vel mye sammenblanding av forskjellige saker da mitt innlegg gikk på WWF sitt forhold til Aker Biomarines fiske etter Krill i Sørishavet. Dette kunne helt sikkert vært mye bedre formulert. Mitt innlegg ble slik:

Kan du forestille deg en verden uten Krill? Er det verre at Tigre utryddes enn at Krill utryddes? Jeg lurer fortsatt på hvorfor WWF støtter Aker Biomarines fiske etter Krill i Sørishavet. Vel nok betaler Aker Biomarine 1.1 millioner til WWF for dette i 2010, men dog.


En eller annen i WWF svarte slik.

Hei John Sandøy.
WWF kan ikke forestille seg en verden uten verken krill eller tiger. Derfor jobber vi med å bevare både disse og de andre artene. Krillfisket har foregått i over 20 år, og er per i dag marginalt. I dag fiskes det kun ca. 120 000 tonn av en biomasse anslått opp mot 500 millioner tonn, og den anbefalte kvoten er på 3,47 millioner tonn... Les mer http://bit.ly/c0HqaU

Linken viser til en side som sansynligvis ble laget der og da. Da linken på Facebook ser litt rar ut så viser jeg direkte til siden http://www.wwf.no/bibliotek/nyheter_fakta/nyhetssaker/?30101/WWFs-samarbeide-med-Aker-BioMarine

Her står det i klartekst:

WWF har et svært godt samarbeid med Aker BioMarine, og selskapet er den eneste aktøren i krillfisket som gjør alle de riktige tingene: 100 % uavhengig observatørdekning, VMS, ”real-time” rapportering, bidrag til forskning gjennom å ha med forskere om bord i Saga Sea og gjennom etablering av et eget forskningsfond i Antarktis. De er også den eneste operatøren i krillfisket som har null bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl og pingviner.


Det er fire påstander i dette avsnittet som jeg ønsker å konfrotere WWW med.

a) Aker Biomarine er den eneste aktøren gjør alle de riktige tingene. Hvilken ting gjør da de andre aktørene feil?

b) Aker Biomarine er den eneste aktøren som har 100% uavhengig observasjonsdekning. Jeg kan ikke tolke det anderledes enn at alle andre enn Saga Sea, som er Aker Biomarines båt i krillfiske, ikke har observatører hele tiden - eller at de ikke er uavhengig.

c) Aker Biomarine bidrar til forskning gjennom å ha med forskere ombord i Saga Sea. Jeg må da prøve å få en oversikt over hvilke forskning det her er snakk om. Er det foreksempel forskning som går på fangst og produksjonsmetoder? Havforskningsinstituttet hadde forskere med Saga Sea, men det fikk de ganske mye kritikk for i etterhånd.

d) Aker Biomarine er den eneste opperatøren som har null bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl og pingviner. Kan dette bety at WWF sitter inne med opplysninger om at alle andre fartøy har slik bifangst? Hvor mye er det? Det står forøvrig ikke noe om bifangst av fisk.

Med så ensidig positiv omtale av Aker Biomarine kan tankene fort ledes dit at WWF er "kjøpt og betalt". Dette går det ann å finne ut av

Oppfølging kommer.

02.06.2010