Kladdeblokk

Kladdeblokk

Kladdeblokk

Kladdeblokk for tanker, ord og handlinger

Svar fra WWF

KladdeblokkPosted by John Sandøy Wed, May 26, 2010 14:53:37

Da har jeg fått svar på de tre spørsmålene jeg stilte:

1) Avtalen med Aker er offentlig og den kan jeg få lese hos dem.

2) Aker ASA betaler WWF kr 1.100.000,- i 2010

3) Det finansielle bidraget fra Aker bruker WWF i sitt arbeid med bærekraftig forvaltning av fiskeressurser i norske og internasjonale havområder. De arbeider med å sikre at nåværende og planlagte krill- og fiskerivirksomhet er bærekraftig. WWF er også pådrivere for å øke oppmerksomhet om tjuvfiske i Barentshavet og betydningen av opprinnelsesmerking og sporbarhet av fiskeprodukter. Vi ser også at den faglige dialogen som bidrar til å styrke Akers kompetanse om miljø og bærekraft, gir WWF en samarbeidspartner som er en viktig næringsaktør innen fiskeri.

Da blir vel neste trinn å dra ned å lese avtalen.

26.05.2010
15:53