Kladdeblokk

Kladdeblokk

Kladdeblokk

Kladdeblokk for tanker, ord og handlinger

Flott møte med WWF

KrillPosted by John Sandøy Fri, June 18, 2010 19:54:00

Jeg ble invitert til WWF her om dagen for å prate om forholdet mellom Aker Biomarine, WWF og fiske etter Krill.

Dette var et hyggelig møte som avklarte mye av det jeg lurte om dette emne. Jeg har vært redd for at WWF var så mye sponset av Aker BioMarine at de var handlingslammet. Nå er jeg langt mindre sikker på at de er "kjøpt og betalt" - Jeg er nå ganske sikker på at de ikke er det. Kanskje snarere tvert i mot. Det kan til og med være at jeg har tatt helt feil og at den måten WWF jobber på er helt riktig. Jeg tror tilogmed at jeg har vært urettferdig mot organisasjonen i tidligere innlegg.

Etter å ha tenkt meg om så støtter jeg måten WWF jobber på. Det meste står på denne linken. http://www.wwf.no/bibliotek/wwf_naturfakta/hav/krill Jeg har også valgt å bli støttemedlem.

Pr i dag så fiskes det ikke så mye Krill. I 2009 ble det fisket ca 124 tusen tonn, som i seg selv er et stort tall. Til sammenligning så er kvoten for Norsk Vårgytende Sild (NVG) på 894 630 tonn. Men bestanden annslåes til å ligge mellom 50 og 500 millioner tonn. Det at det er så stort gap mellom laveste og høyeste anslag om hvor stor bestanden er kan tyde på at kunnskapen ikke er god nok. Av de 124 tusen tonnene som ble fisket i 2009 ble ca 44 tusen tonn fisket av Norske båter, eller kanskje av en Norsk båt. Jeg er litt usikker på om det var andre Norske båter enn Saga Sea som var i aktivt fiske i 2009.

Jeg har etter beste evne prøvd å sette meg inn i forhold rundt dette, og jeg vil fortsette med dette. Det er mange forhold å sette seg inn i. Eksempelvis så har jeg ikke funnet ut hvor mye Krill hver enkelt båt kan fiske. Jeg er også usikker på hvor mye av Krillen som går til helserelaterte produkter og hvor mye som går til fiskemel og olje. MS Saga Sea leverte i 2009 - 6.350 tonn krill mel og 230 tonn of high value krill. Hvor mye av fangsten som gikk med til de forskjellige typene er ikke så enkelt å regne ut. Men det skal jeg nok finne ut av.

En annen sak er at fiske pr i dag foregår på et forholdsvis lite område. MS Saga Sea har foreksempel konsesjon på begge sider Sørpolkontinentet, men har i 2009 bare fisket på den ene siden. Desuten er det blitt gitt tilatelse til prøvefiske i område 48.6 (Bouvetområdet) - hvorfor skal det være nødvendig når det er så mye å ta av i resten av Sørishavet. OSV.OSV

Følg med det kommer mer om dette.

Kjøpt og betalt?

KrillPosted by John Sandøy Wed, June 02, 2010 22:36:22

Jeg kom i skade for å skrive en kommentar på facebook som var postet av WWF om bevaring av Tiger. http://www.facebook.com/WWFNorge

Kanskje var det litt vel mye sammenblanding av forskjellige saker da mitt innlegg gikk på WWF sitt forhold til Aker Biomarines fiske etter Krill i Sørishavet. Dette kunne helt sikkert vært mye bedre formulert. Mitt innlegg ble slik:

Kan du forestille deg en verden uten Krill? Er det verre at Tigre utryddes enn at Krill utryddes? Jeg lurer fortsatt på hvorfor WWF støtter Aker Biomarines fiske etter Krill i Sørishavet. Vel nok betaler Aker Biomarine 1.1 millioner til WWF for dette i 2010, men dog.


En eller annen i WWF svarte slik.

Hei John Sandøy.
WWF kan ikke forestille seg en verden uten verken krill eller tiger. Derfor jobber vi med å bevare både disse og de andre artene. Krillfisket har foregått i over 20 år, og er per i dag marginalt. I dag fiskes det kun ca. 120 000 tonn av en biomasse anslått opp mot 500 millioner tonn, og den anbefalte kvoten er på 3,47 millioner tonn... Les mer http://bit.ly/c0HqaU

Linken viser til en side som sansynligvis ble laget der og da. Da linken på Facebook ser litt rar ut så viser jeg direkte til siden http://www.wwf.no/bibliotek/nyheter_fakta/nyhetssaker/?30101/WWFs-samarbeide-med-Aker-BioMarine

Her står det i klartekst:

WWF har et svært godt samarbeid med Aker BioMarine, og selskapet er den eneste aktøren i krillfisket som gjør alle de riktige tingene: 100 % uavhengig observatørdekning, VMS, ”real-time” rapportering, bidrag til forskning gjennom å ha med forskere om bord i Saga Sea og gjennom etablering av et eget forskningsfond i Antarktis. De er også den eneste operatøren i krillfisket som har null bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl og pingviner.


Det er fire påstander i dette avsnittet som jeg ønsker å konfrotere WWW med.

a) Aker Biomarine er den eneste aktøren gjør alle de riktige tingene. Hvilken ting gjør da de andre aktørene feil?

b) Aker Biomarine er den eneste aktøren som har 100% uavhengig observasjonsdekning. Jeg kan ikke tolke det anderledes enn at alle andre enn Saga Sea, som er Aker Biomarines båt i krillfiske, ikke har observatører hele tiden - eller at de ikke er uavhengig.

c) Aker Biomarine bidrar til forskning gjennom å ha med forskere ombord i Saga Sea. Jeg må da prøve å få en oversikt over hvilke forskning det her er snakk om. Er det foreksempel forskning som går på fangst og produksjonsmetoder? Havforskningsinstituttet hadde forskere med Saga Sea, men det fikk de ganske mye kritikk for i etterhånd.

d) Aker Biomarine er den eneste opperatøren som har null bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl og pingviner. Kan dette bety at WWF sitter inne med opplysninger om at alle andre fartøy har slik bifangst? Hvor mye er det? Det står forøvrig ikke noe om bifangst av fisk.

Med så ensidig positiv omtale av Aker Biomarine kan tankene fort ledes dit at WWF er "kjøpt og betalt". Dette går det ann å finne ut av

Oppfølging kommer.

02.06.2010


Spørsmål til WWF

KrillPosted by John Sandøy Tue, May 25, 2010 07:56:42

Ettersom jeg ønsker å finne ut mer om hvorfor WWF mottar penger fra Aker Biomarine så har jeg sendt dem tre spørsmål.

1) Er avtalen offentlig eller kan jeg få se den?

2) Hvor mye penger får WWF fra Aker Biomarine?

3) Hva bruker WWF fisse pengene til?

At Aker Biomarine ønsker å få støtte fra WWF skjønner jeg godt. Det nå være stas å kunne vise til at en av verdens største miljøorganisasjoner støtter fiske etter Krill i Sørishavet. Det hjelper nok på salget at man har Pandalogen på det produktet man selger.

Her er en link til en grei side med fakta om Krill http://www.wwf.no/bibliotek/wwf_naturfakta/hav/krill

25.05.2010
07:55

Hvorfor Støtter WWF fiske etter Krill.

KrillPosted by John Sandøy Sat, May 22, 2010 12:27:28

Tror jeg skal bruke litt tid på å finne ut av hvorfor World Wide Fund for Nature (WWF) støtter fiske av Krill i Sørishavet. WWF har inngått en sammarbeidsavtale med Aker BioMarine. Aker Biomarine får bruke WWF logoen i tilknyttning til Krill produkter og WWF får penger fra Aker Biomarine.

Avtalen er i og for seg ikke offentliggjort, men litt er det å lese på denne siden. http://www.wwf.no/bibliotek/nyheter_fakta/nyhetssaker/?uNewsID=6200

Kopier fra WWF

Avtalen innebærer at WWF får økonomisk støtte til sitt naturvernarbeid. Aker på sin side får en partner som gjennom konstruktiv dialog kan bidra til at selskapet oppfyller sine mål om bærekraftig høsting av naturressurser som torsk, kolmule og krill. WWF og Aker gjør også felles front for å bekjempe det utstrakte ulovlige fisket i Barentshavet.

Det står ikke hvor mye penger WWF får fra Aker BioMarine, så det får jeg kanskje starte med å finne ut. Jeg diskuterte litt med en fra WWF om dette i forbindelse med Biomangfoldagen på Tøyen (20. mai 2010). Her fikk jeg en flott uttalelse fra den utsendte repesentanten. På spørsmål om hvorfor de har tatt imot penger fra industrien, så svarte han at "Noe skal man leve av"

Fiske etter Krill i Sørishavet er ganske så omstritt. Ingen vet hvor stor beskattning bestanden tåler. Krill er nr to på næringskjeden, sett nedefra, og er mat for fugler, fisk og hval. Kun en liten del av det som fiskes brukes til Helseprodukter, resten går til fiskemel og fiskeolje - som igjen inngår i maten til oppdrettslaks.

Etter at bestanden av Kolmule er fisket veldig mye ned så brukes nå samme båter til å fiske etter Krill. Jeg skjønner ikke hvorfor WWF ønsker å støtte dette. Kan det være så enkelt at det handler om penger?

Her er det mye å finne ut av.

22.05.2010
12:30